Yönetici Eğitimleri

Olay Yeri Yönetimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir:

 • Acil Durumlar ile ilgili kavramlar.
 • Olay Yeri Yöneticisinin rolü
 • Olay YerininTehlikeleri
 • Olay Yeri Durum Değerlendirmesi
 • Olay yeri Organizasyonu
 • Acil Durum Yönetim Sistemi’nde Olay Yeri Yöneticisinin görevleri
 • Olay Yerinde Müdahale Planlaması
 • Olay Yerinde İletişimin Önemi
 • Masa Başı Tatbikatların Planlanması

Süre: 2 Gün(16 Saat)

Acil Durum Yönetici

Acil Durum Yönetimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir:

 • Acil Durum Yöneticisinin rolü
 • Acil Durumun İşe Etkisi
 • Kurumsal İtibar Yönetimi ve Acil Durum
 • Risk Algısı ve Risk Yönetimi
 • Medikal Acil Sahnelerinin Yönetimi
 • Yangın Acil Sahnelerinin Yönetimi
 • Ayaklanma ve Dış Tehdit Acil Sahnelerinin Yönetimi
 • Tehlikeli Maddelerin Oluşturduğu Acil Durum Sahnelerinin Yönetimi
 • Acil Durum Planı Yapı Taşlarının İncelenmesi
 • Masa Başı Tatbikatların Planlanması

Süre: 2 Gün(16 Saat)