Kurtarma

Yüksek Açı Kurtarma Eğitimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir:

 • Yükseklik ve yüksekte çalışmanın tanımı.
 • Yüksekte çalışma ile ilgili çalışanların ve işverenin sorumlulukları, konu ile ilgili yönetmelik ve kanunlar.
 • Yüksekte çalışırken dikkat edilecek riskler
 • Personelin dikkat etmesi gereken sağlık sorunları
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • Yüksekte çalışma ekipmanları ve doğru kullanımları
 • Yüksekte kurtarma ekipmanları ve doğru kullanımları
 • Giyinme
 • Arama kurtarmanın temel yapı taşları
 • Temel kurtarma bilgisi
 • Olay yönetimi
 • Dünümler ve kullanım alanları
 • Emniyet noktaları oluşturma
 • Tahliye sistemleri
 • Ulaşma
 • Kazazedeye temel müdahale
 • Kazazede tahliye teknikleri
 • Saha uygulamaları

Süre: 5 Gün(40 Saat)

Kapalı Kısıtlı Alan Kurtarma Eğitimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir:

 • Geçmişten günümüze, ülkemizde ve dünyada yaşanan kapalı kısıtlı alan kazaları.
 • Nereler kapalı kısıtlı alan olarak tanımlanır.
 • Kapalı kısıtlı alanlarda yaşanabilecek tehlikeler nelerdir?
 • Kapalı kısıtlı alanlarda patlama riski, LEL-UEL değerleri bize ne anlatır?
 • Atmosferik tehlikeler nelerdir? Gazlardan korunmak için hangi önlemler alınmalıdır?
 • Gazların bedenimize olan etkileri, insan solunum fizyolojisi.
 • Kapalı kısıtlı alanlarda kişisel koruyucu ekipman kullanımı, TLV-TWA-STEL değerlerinin anlamı.
 • Gazlı ortamlarda katman oluşumu.
 • Kapalı kısıtlı alan iş izin formu doldurma prosedürleri
 • Kapalı kısıtlı alanlarda çalışan personelin görev ve sorumlulukları.
 • Temiz hava solunum seti kullanımı pratik uygulaması, gaz kanunları hakkında bilgilendirme ve hava tüketim hesaplaması.
 • Kurtarmanın Yapı Taşları
 • Makara Sistemleri ve Tripod Kullanımı
 • Saha Uygulamalar 

Süre: 4 Gün(32 Saat)

Enkaza Yaklaşma ve Beton Operasyonları Eğitimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları ve uygulamaları hedeflenmektedir:

 • Enkaz ve Beton Operasyonlarına sebebiyet verebilecek acil durumlar.
 • Olay yerininde yapılacak iş bölümü.
 • Enkaz alanında keşif, kurtarma personeli ve kazazede açısından risk değerlendirmesi.
 • Binaların yıkılma şekillerine göre boşluk formasyonları.
 • Enkazda arama teknikleri.
 • Enkazda çökme riski olan alanlarda destekleme çalışmaları (Tahkimat)
 • Beton operasyonları esnasında kullanılan alet, teçhizat ve ekipmanların kullanımı.
 • Enkazda temel beton operasyonlarını ile kazazedeye ulaşma.
 • Boşluk formasyonuna göre kazazedenin tıbbi açıdan karşılaşılabileceği sorunları ve müdahalesi.
 • Kazazedeye ulaşma sırasında yapılacak kırma-delme ve kaldırma çalışmalarında dikkat edilmesi gereken konular.

Süre: 5 Gün(40 Saat)