Misyon ve Vizyon


Misyonumuz

AKUT Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, risk ve afetle ilgili kendi belirlediği çalışma konularında, AKUT Arama ve Kurtarma Derneği’den destek alarak ve derneğe destek vererek, yurtiçinde ve yurtdışında özel sektöre ve kamuya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verir; bilimsel araştırmalar gerçekleştirir ya da gerçekleştirilmesini sağlar; toplum bilinçlendirme çalışmaları yapar.

Vizyonumuz

AKUT Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nü, kuruluşunu izleyen 5 yıl içinde kendine özgü bir model olarak yenilikçi ve dünya çapında saygın bir eğitim ve araştırma kurumu haline getirmektir. AKUT Enstitüsü, bu vizyon dahilinde risk ve afet kavramlarına ilişkin tüm konularda gerek teorik, gerekse de pratik çalışmalardan elde ettiği bilgi ve deneyimi birleştirir, akıl ve bilim süzgecinden geçirerek, kamu yararı ilkesi çerçevesinde kullanır ya da başka kullanıcılara sunar. Bilim ve teknolojiyi izlemek ve ürünlerini etkin kullanmak; işbirliği yapacağı kuruluşlardan oluşan küresel bir ağın parçası olmak, gerekiyorsa bu ağı kurmak ve yönetmek de enstitünün vizyonunun bir parçasıdır.