Tarihçe

2018

EUCPM Medium USAR ekibi akreditasyonu

EUCPM Medium USAR ekibi akreditasyonu

AKUT Avrupa Sivil Koruma Havuzu’na Orta Sınıf Kentsel Arama Kurtarma Ekibi olarak katılan ilk ve tek Türk ekiptir.

2012

AKUT Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Kuruldu

AKUT Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Kuruldu

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, AKUT’un operasyonlardan edindiği bilgi ve tecrübeyi; bilim, teknolojinin ışığında sürekli geliştirerek Risk Değerlendirme, Acil Durum Yönetimi, İş Sürekliliği, Güvenli Çalışma, Afet ve Deprem Bilinçlendirme hizmetlerine dönüştürerek özel sektöre sunmaktadır. Enstitü sunduğu hizmetlerden elde ettiği tüm geliri AKUT Arama Kurtarma Derneği’ne aktararak operasyonlarına katkı sunmaktadır.

2011

INSARAG Medium Sınıf Arama Kurtarma Ekibi Akreditasyonu

INSARAG Medium Sınıf Arama Kurtarma Ekibi Akreditasyonu

1999 yılından beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Arama Kurtarma Danışma Kurulu INSARAG’ın üyesi olan AKUT, tüm dünyada uluslararası standartlara uygun, arama-kurtarma ekipleri içinde deprem konusunda en deneyimli ve bilgili ekiplerden biri haline gelmiştir. INSARAG standartlarına göre “Ağır Arama-Kurtarma Ekibi” (Heavy) ve “Orta Ölçekli Arama-Kurtarma Ekibi” (Medium) olmak üzere gerçekleşen sınıflandırma içerisinde AKUT, 2011 yılında “Sınıflandırılmış Orta Seviye Ekip” grubunda Türkiye’de bu sertifikayı alarak ilk olmuştur.

2005

ÇEİS Çimento Ensdüstrisi İşverenler Sendikası Projesi

ÇEİS Çimento Ensdüstrisi İşverenler Sendikası Projesi

ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası Projesi
2005 yılından itibaren ÇEİS’e bağlı 47 üye Çimento fabrikası 4 yıl boyunca Acil Durum ve İş Devamlılığı Yönetim Sistemi Projesi dahil oldu.
Her çimento fabrikasında sırasıyla; Afetlere Hazırlık, Enkaza Müdahale, Acil Durum ve İş Devamlılığı Fonksiyonel tatbikatı ve Dar Alana Giriş ve Kapalı/Kısıtlı Alanlardan Kurtarma eğitimi olmak üzere 4 farklı hizmeti AKUT’tan aldı. .

2004

Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün kökleri atıldı

Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün kökleri atıldı

2004 yılına gelindiğinde, kurum içindeki bilgi ve deneyim artan oranlı olarak çoğaldı ve daha sonra otonom bir tüzel kişilik olarak kurulacak AKUT Eğitim Araştırma Enstitüsünün temelleri -İş Bankası Acil Durum Yönetim Sistemi Durum Değerlendirmesi ve Raporlanması projesiyle- atılmış oldu. Her iki kurumun da birbirine çok değer kattığı bu proje ile AKUT İş ve Operasyon Devamlılığı kavramlarını içselleştirdi ve BCI, Business Continuity Institute’a üye oldu.

2000

Birleşmiş Milletler OCHA INSARAG Üyeliği

Birleşmiş Milletler OCHA INSARAG Üyeliği

1999 yılından beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Arama Kurtarma Danışmanlık Grubu INSARAG üyesi olan AKUT, tüm dünyada uluslararası standartlara uygun arama kurtarma ekipleri içinde deprem konusunda en deneyimli ve bilgili ekiplerden biri haline geldi. Atina Depreminin ardından yine 1999 yılında Tayvan, 2000 yılında Mozambik selindeki tıbbi destek çalışmaları, 2001 yılında Hindistan depremi müdahaleleri ile AKUT, uluslararası süreçte geldiği konumunu daha da geliştirdi. ..

1999

Kamu Yararına Dernek Statüsü

Kamu Yararına Dernek Statüsü

Haziran 1998 Adana-Ceyhan depreminin ardınandan yaklaşık 20 kişilik AKUT ekibi, 28 kişinin enkaz altında kaldığı bir apartmanda sıra ile 5 gün çalıştı. İki yaşamın kurtarılmasına katkı sağladı ve bu olay AKUT’u gazete manşetlerine taşıdı. 15.01.1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla da Akut “Kamu Yararına Dernek” oldu.
Yine arama kurtarma operasyonları, yeni gönüllülerin kabulü ve eğitimleri, yeniden örgütlenme, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan yeni protokol ve anlaşmalar, tanıtım, sponsor araştırmaları sürerken Marmara Depremi meydana geldi. 17 Ağustos 1999 tarihinde AKUT anında felaket bölgesine koştu. Yaklaşık 150 gönüllüsü ile çalıştı. 1000’in üzerinde insanın çalışmasını organize etti. 200’ün üzerinde insanın göçük altından canlı çıkartılmasında görev aldı. Yurt içi ve yurt dışından gönderilen çok miktarda tıbbi malzeme ve diğer yardım malzemesinin felaketzedelere doğrudan veya Kızılay, Ordu ve Kriz Masaları ile koordineli olarak ulaştırılmasını sağladı. Felaketin büyüklüğü, farklı yerlerde çalışmak ve deprem konusunda eğitimli insan sayısının çok üstünde insan istihdam etmekten kaynaklanan bazı eksikliklerine karşın, önceden yaptığı hazırlıklar ve en önemlisi felaket anında insan hayatı kurtarmaya yönelik psikolojik olarak hazır olmanın verdiği güçle AKUT, başarılı ve inisiyatifli bir arama kurtarma örgütü örneği verdi.

1996

Kuruluş

Kuruluş

14 Mart 1996’da AKUT Arama Kurtarma Derneği resmi olarak kuruldu