Acil Durum Değerlendirmesi

Halihazırda bulunan tüm uygulama, yöntem ve prosedürlerin detaylı bir şekilde incelenip raporlanması ve bir sonraki aşamalara ilişkin faaliyet planının oluşturulması.

Ayrıca mevcut tehlike ve tehlikeye yol açabilecek risklerin belirlenip düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin saptanması ve iyileştirme planının oluşturulması.

Süre: İşletme Büyüklüğüne göre hesaplanır.

Minimum 2 Danışman katılır

Kapsam

  • Tam saha turu. (Üretim/ofis alanları, altyapı ve destek hizmet unsurları)
  • Yangın müdahale ve erken uyarı altyapısının değerlendirilmesi. (Yangın pompaları, yangın dolapları, portatif söndürücü ve algılama sistemleri)
  • Tahliye yolları ve toplanma bölgesi değerlendirmesi.
  • Tehlikeli madde depolanan alanların değerlendirilmesi.
  • Acil durum ve iş devamlılığı planlarının gözden geçirilmesi.
  • İşletmeyi, çalışanları ve iş devamlılığını etkileyecek acil durum risklerinin tespiti ve raporlanması.