Acil Durum Ekipleri

Temel Arama Kurtarma

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları ve uygulamaları hedeflenmektedir:

 • Arama, kurtarma ve tahliyenin tanımı
 • İşveren, yetkili personel ve çalışanların sorumlulukları
 • Arama Kurtarma ile ilgili yöntem seçimi
 • Arama kurtarma ekipmanları ve doğru kullanımları
 • Kişisel koruyucu malzemeler
 • Tahliye konuları
 • Ekip organizasyonu
 • Kazazede sedye sabitleme ve nakletme teknikleri.
 • Saha uygulamaları

Süre: 2 Gün (16 Saat)

18c46039-9387-4c9d-89b3-0a9ce6be9276

Temel Yangın

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir:

 • Yanma olayının gerçekleşmesi için gerken etmenlerin (Yanma Üçgeni) tanımlanması.
 • Yangın mahallinde karşılaşılabilecek riskler.
 • Yangın riski bulunan alanlarda alınabilecek önlemler.
 • Yangın sınıfları ve uygun söndürücü tipi seçimi.
 • Ev ve iş yerlerinde potansiyel yangın riskleri ve yangın çıkma nedenlerine dair istatistikler.
 • Yangın fark edilmesi durumunda izlenecek hareket tarzı.
 • Yangın Söndürme Stratejisi ve Yangın Durum Değerlendirmesi
 • Portatif yangın söndürücü çeşitlerinin özellikleri ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Yangın sahnesine yaklaşma ve müdahale teknikleri.

Süresi: 1 gün (8 saat)

İleri Yangın

Temel yangın eğitimini tamamlamış personelin, farklı düzeydeki yangın alanlarına müdahale becerilerini arttırmaya yönelik bilgilerin verildiği bu eğitimde, kursiyerler  aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir:

 • Temel yangın eğitimi konularının hatırlatma notları.
 • Yangına sebebiyet verebilecek ısı kaynakları.
 • Yanma gazları, yanma türleri ve piroliz.
 • Sıfır Basınç Noktası
 • Yangın ilerleme evreleri
 • Parlama ve Geri Tepme
  • Yangın Müdahale Yöntemleri
  • Yangın müdahale altyapısı, hidrant hatları, nozul ve hortumlar.
  • Su püskürtme yöntemleri
  • Yangın olay yeri yönetimi
  • Yangın mahallinin havalandırılması.
  • Saha uygulaması.

  Süre: 2 Gün (16 Saat)