İlkyardım Eğitimleri

İlkyardım Eğitimi

Sağlık Bakanlığı onaylı standart İlkyardım eğitimi;

 • Genel İlkyardım bilgileri
 • Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak ve Burun Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

Süre: 2 Gün(16 Saat)

placeholder image

İlkyardım Semineri

 • Genel İlkyardım bilgileri
 • Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak ve Burun Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

konularına yönelik teorik ve uygulama çalışması yapılmaktadır.

placeholder image

Afet İlkyardımı Eğitimi

Afetlerde ve birden fazla acil durumun söz konusu olduğu olaylarda, olay yerinin organizasyonu, kazazede durumunun değerlendirmesi ve önceliklerin belirlenmesi, kazazedeye gerekli İlkyardım müdahalesinin gerçekleştirilmesi ve kazazedeyi taşıma tekniklerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimdir.

placeholder image

Doğada İlkyardım Eğitimi

Doğada karşılaşılabilecek kazalara yönelik ilkyardım müdahale konularını kapsamaktadır.